ไทยจัดงานวันกัญชาโลก 19-20 เม.ย.64

ไทยเตรียมจัดงานวันกัญชาโลก 19-20 เม.ย. 64 จ่อดึงอุตสาหกรรมกัญชาร่วมการท่องเที่ยว