fbpx
Home
|
ข่าว

ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนมากขึ้น ตื่นตัวจากโอไมครอน

Featured Image
Walk In รับวัคซีนเข็ม 3 อัมรินทร์พลาซ่า ผู้สูงอายุฉีดมากขึ้น ตื่นตัวจากโอไมครอน

 

บรรยากาศการเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับประชาชนทั่วไป ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพฯ นั้น ในวันนี้ยังคงเปิดรับ walk in ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ต้องการเข้ารับวัคซีนจะต้องมีการติดต่อขอลงทะเบียนหน้างานที่บริเวณชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ เพื่อรับใบนัด

 

จากนั้นสามารถ เข้ารับวัคซีนได้ในจุดบริการที่กำหนด ซึ่งในแต่ละวันที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า จะเปิดรับ ประชาชน walk in จำนวน 400 คนต่อวัน ซึ่งหากเต็มจำนวนแล้วประชาชนที่เดินทางมาจะได้รับใบนัดให้มารับวัคซีนในวันถัดไป หรือตามวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาภายในพื้นที่

 

โดยที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า สามารถรับประชาชนได้สูงสุดประมาณ 1,000 คน โดยการจัดสรรวัคซีนในแต่ละวันจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

ซึ่งในวันนี้วัคซีนเข็มที่ 3 จะใช้วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ และจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยฉีดวัคซีน พบว่าประชาชนผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 มากขึ้น หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน รวมถึงประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

 

อย่างไรก็ตามการ ให้บริการของหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า จะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตามประชาชนที่ได้มีการลงทะเบียนหน้างานไว้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube