fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ตรวจด่านเข้มความปลอดภัยท่องเที่ยวทางน้ำ

Featured Image
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5 บูรณาการร่วมหน่วยงานตรวจด่านคัดกรองเข้มความปลอดภัยท่องเที่ยวทางน้ำ

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการด่านตรวจทางน้ำโครงการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดภูเก็ต Phuket Sandbox ณ ด่านตรวจท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต (Phuket VTMS) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ การคัดกรองนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมเจ้าท่าในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง

ในการนี้มีสถิตินักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox เข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 ก.ค.64 รวม 10,849 คน เดินทางท่องเที่ยวทางน้ำแล้ว จำนวน 3,724 คน โดยมีการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเรือเข้า-ออก ตามมาตรการคัดกรองและความปลอดภัยอย่างเข้มข้น กำกับ ควบคุม ติดตามเรือด้วยผ่านระบบสําแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ หรือระบบ AIS โดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำจังหวัดภูเก็ต ตลอดระยะเวลาที่เรืออยู่ในทะเล ซึ่งศูนย์ควบคุมฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับเรือได้ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร VHF ช่อง 16 (156.8 MHz) ซึ่งได้รับการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนอนุญาตให้เรือออกจากท่าเรือทุกครั้ง

โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการท่าเรือ เจ้าของเรือและคนประจำเรือเป็นอย่างดียิ่ง ที่ผ่านมายังไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่พบนักท่องเที่ยวติดเชื้อเดินทางผ่านช่องทางด่านตรวจทางน้ำแม้แต่รายเดียว สร้างความเชื่อมั่นให้กับ นทท.และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตในมาตรการความปลอดภัยและการคัดกรองทางน้ำในโครงการ Phuket Sandbox ดังกล่าว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube