fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พังงาส่งผู้ป่วยโควิด32คนสู่อำเภอเกาะยาว

Featured Image
พังงาส่งผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายและผู้ครบกำหนดกักตัวจากคลัสเตอร์ปัตตานี จำนวน 32 คน สู่อำเภอเกาะยาว

นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายเสวก เกิดลาภ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และหัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.พังงา ร่วมส่งผู้ป่วย คลัสเตอร์ปัตตานี ที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพังงา จำนวน 20 คน และ ครบกำหนดการกักตัว จาก Local Quarantine โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท จำนวน 12 คน กลับไปภูมิลำเนา อำเภอเกาะยาว เพื่อใช้ชีวิตปกติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด 19 และผู้ครบกำหนดกักตัว ทั้ง 32 คน เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาจังหวัดปัตตานี และกลับมารักษาที่บ้านตามโครงการรับลูกหลานชาวพังงา กลับมารักษาตัว ณ พังงา บ้านเรา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยผู้ที่มีผลยืนยันติดเชื้อ เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเมืองพังงา และผู้ที่มีผลเป็นลบ แต่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้รับการกักตัว ณ Local Qualantine โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท โดยมีนายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน, นางเสาวดี สังช์ทอง สาธารณสุขอำเภอเกาะยาว และนายวรรชัย วารี ผอ.รพ.สต.โล๊ะโป๊ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภอเกาะยาว ร่วมต้อนรับและนำลงเรือ เพื่อนำเด็กทั้งหมดสู่ครอบครัวของตัวเอง ต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube