fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นราธิวาสเร่งSwab2คลัสเตอร์ใหม่-ยอดป่วยพุ่ง

Featured Image
นายอำเภอเมืองนราธิวาสรุดติดตามคลัสเตอร์โรงงาน 2 แห่ง ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังสูง เสียชีวิตสะสม 49 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 109 ราย โดยอำเภอระแงะ พบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 52 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อำเภอตากใบ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่อำเภอเมืองนราธิวาส มีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 19 ราย อำเภอยี่งอ จำนวน 15 ราย ส่วนอำเภอรอบนอกอีก 9 อำเภอยอดผู้ติดเชื้อลดลงมาเป็นตัวเลขหลักเดียว โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4,987 ราย รักษาหายสะสม จำนวน 3,563 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 49 ราย

อย่างไรก็ตามทางด้านจำนวนเตียงในโรงพยาบาลทั่วไป คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รวมทั้งโรงพยาบาลสนามอีก 8 แห่งและโรงพยาบาลชุมชนอีกจำนวน 11 แห่ง รวมทั้งหมด 2,273 เตียง มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 23 ราย ปานกลาง 153 ราย เล็กน้อย 347 ราย ไม่มีอาการ 684 ราย รวมทั้งหมด 1,207 ราย ทำให้เหลือเตียงว่างอยู่ประมาณกว่า 1,000 เตียงที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยรายใหม่

สรุปยอดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 วัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 120,792 ราย โดยฉีดเข็มที่ 1 (AZ+SV) จำนวน 99,146 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.08 ฉีดเข็มที่ 2 (AZ+SV) จำนวน 24,795 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.53 นอกจากนี้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชากรเป้าหมาย จำนวน 642,991 ราย ฉีดเข็มที่ 1 (AZ+SV) จำนวน 99,146 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.42 ฉีดเข็มที่ 2 (AZ+SV) จำนวน 24,795 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.86

ทางด้านนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่โรงแช่แข็งมุสลิมฟู้ด ชุมชนบาโงดือราฮัม ถนนพนาสณฑ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส รวมทั้งที่โรงงานของบริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขานราธิวาส เพื่อติดตามกรณีพนักงานและแรงงานของโรงงานทั้ง 2 แห่ง พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน กลายเป็นคลัสเตอร์อีก 2 กลุ่มใหม่ ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลถึงยอดผู้ติดเชื้อที่แน่ชัด

อย่างไรก็ตามสำหรับโรงงานยางไทยปักษ์ใต้มีพนักงานและแรงงานประมาณกว่า 100 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกลุ่มเสี่ยงเข้าทำการ Swab เพื่อตรวจหาเชื้อ ทั้งแรงงานและสมาชิกในครอบครัวของแรงงานทั้งหมดแล้ว

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube