fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ขอนแก่น เปิด Hospitel เพิ่มใจกลางเมือง

Featured Image
ขอนแก่นเปิด Hospitel เพิ่มใจกลางเมือง รับมือภาวะผู้ป่วยล้นเตียง พร้อมโยกศูนย์บริจาคโลหิตไปศาลากลาง

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมโฆษะ พร้อมด้วย นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ราชพฤกษ์ และนายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นำทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของการจัดตั้ง Hospitel ในความร่วมมือระหว่าง รพ.ราชพฤกษ์ และ โรงแรมโฆษะ โดยการสนับสนุนผลักดันของหอการค้า จ.ขอนแก่น ในการให้บริการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือแพทย์วินิจฉัยให้สามารถสู่การรักษาของ Hospitel

โดยคณะฯได้ตรวจสอบส่วนการจัดตั้ง Hospitel ที่ได้มีการแยกส่วนออกจากส่วนหน้าของโรงแรม เพื่อให้รถพยาบาลสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในจุดที่กำหนด โดยที่ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อมาจาก รพ.ราชพฤกษ์ และรายงานตัวกับทีมแพทย์ และพยาบาล ประจำ Hospitel ก่อนที่จะเข้าสู่ห้องพัก ซึ่งภายในจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจะต้องรายงานผลการตรวจร่างกายให้กับทีมแพทย์ได้รับทราบตามเวลาที่กำหนด

ซึ่ง รพ.ราชพฤกษ์ ได้จัดทำคู่มือและขั้นตอนการรายงานผ่านระบบไลน์และระบบวิดีโอคอล ตามการรักษาของทีมแพทย์อย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ Hospitel เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการห้ามไม่ให้ผู้ป่วยออกจากห้องหรือออกไปที่บริเวณระเบียงโดยเด็ดขาด

นายชาติชาย กล่าวว่า Hospitel โรงแรมโฆษะ จะเริ่มรับผู้ป่วยจาก รพ.ราชพฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ตามแผนการส่งต่อผู้ป่วยตามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้การจัดเตรียมห้องต่างๆพร้อมแล้ว มีการปูผ้ายางบนพื้นทางเดิน มีการติดพลาสติกบริเวณลิฟต์ การจัดต้องห้องตรวจพิเศษของทีมแพทย์ ในกระบวนการการรักษา การจัดจุดจอดรถพยาบาลฟ การกำหนดทางเดินของผู้ป่วยและทีมแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง มีการจัดรูปแบบห้องให้สามารถรับผู้ป่วยได้ห้องละ 1 คน หรือ 2 คนหรือตามที่แพทย์กำหนดหากมาเป็นแบบคอบครัว รวมไปถึงการจัดที่วางสิ่งของ และขยะติดเชื้อไว้ที่หน้าห้องพักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหาร ยา และการกำจัดขยะติดเชื้อได้ตามเวลาที่กำหนด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube