fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สธ.แนะใส่หน้ากากที่บ้านป้องกันโควิดผู้สูงอายุ

Featured Image
สธ.แนะลดเดินทาง ใส่หน้ากากที่บ้าน ป้องกันโควิดผู้สูงอายุ พร้อมเร่งฉีดวัคซีน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 ว่า ภาพรวมทั้งประเทศยังมีเตียงพอ ส่วน กทม.และปริมณฑลอยู่ในภาวะวิกฤตจึงมีการขยายเตียงเพิ่ม 200-300% ทั้งเตียงสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ล่าสุดโรงพยาบาลเอกชนจะเปิด Hospitel เพิ่ม 4 พันห้อง กทม.เพิ่มเตียงสีเหลืองและสีแดงอีก แต่เตียงสีแดงขยายได้น้อยกว่าเนื่องจากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญดูแล เช่น การเปิดเตียงไอซียูของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวม 50 เตียง แต่ขาดบุคลากรทางการแพทย์ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 4 สาขาจบใหม่มาช่วยปฏิบัติงาน

ส่วนการขยายเตียงแล้วจะรองรับผู้ป่วยได้นานแค่ไหน หาก กทม.ยังติดเชื้อใหม่ 2 พันรายต่อวันต่อเนื่อง อีกไม่กี่สัปดาห์ไอซียูอาจจะเต็มอีกครั้ง ที่ผ่านมาเราพยายามให้ผู้ป่วยอยู่ในระบบมากกว่าดูแลที่บ้าน เนื่องจากมีข้อมูลว่าการดูแลตนเองที่บ้านสามารถแพร่เชื้อกันเองได้ถึง 10% แต่มีการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หากเกิดสถานการณ์วิกฤต โดยทดลองที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 เดือน พบว่าผู้ป่วยให้ความร่วมมือดี แยกตัวเองได้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ป่วยรอเตียงหลักพันคน จึงนำมาตรการ Home isolation มาใช้ในผู้ป่วยอาการสีเขียว แยกตัวได้ อยู่บ้านคนเดียว หรือมีห้องเฉพาะ ไม่ได้ใช้กับทุกคน โดยมีการติดตามตามอาการทุกวัน หากอาการเปลี่ยนแปลงจะรีบประสานนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงมีมาตรการดูแลผู้ป่วยในชุมชน

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 น่าเป็นห่วง โดยการระบาดช่วงแรกเดือนเมษายนเริ่มจากพื้นที่ กทม.ขยายไปปริมณฑล และสถานที่ที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น เช่น โรงงาน สถานประกอบการ เป็นต้น ขณะนี้เชื้อเข้าไปยังชุมชนและครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับการระบาดพบไวรัสกลายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายขึ้น ทำให้ตัวเลขวันนี้ติดเชื้อหลัก 6 พันรายเป็นวันที่ 2 และเสียชีวิต 41 ราย แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน กทม.และปริมณฑล และพบการติดเชื้อในต่างจังหวัดจากการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ระบาดกลับไป

มาตรการหลัก คือ ลดการเดินทาง ลดโอกาสเสี่ยงการรับเชื้อจากสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการมีมาตรการควบคุมแล้ว การใช้ชีวิตประจำวัน มีการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ส่วนการแพร่เชื้อในชุมชนและครัวเรือน พบว่า การเสียชีวิตส่วนใหญ่ 2 ใน 3 เป็นผู้สูงอายุจึงต้องป้องกัน โดยเน้นย้ำวัยแรงงานที่ออกไปทำงานต้องระวังตัวเองอย่านำเชื้อมาแพร่ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติในครัวเรือนที่เข้มข้นมากขึ้น อาจต้องสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกัน และพยายามฉีดวัคซีนผู้สูงอายุให้เร็วขึ้น เพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเพียง 10% หากดำเนินการกลุ่มนี้ก่อนให้ได้เร็ว ภายในเดือนนี้ จะลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube