“อนุทิน”ยันเดือนนี้มีวัคซีนฉีดเพียงพอตามนัด

“อนุทิน” ยันเดือนนี้มีวัคซีนฉีดเพียงพอตามนัดหมาย ลั่นไม่เคยสั่งเลื่อนฉีด ขอฟังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ