fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นราธิวาสรับมอบถุงมือยาง3หมื่นชิ้นแจกหมอพยาบาล

Featured Image
รองผู้ว่าฯนราธิวาส รับมอบถุงมือยาง จาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  30,000 ชิ้น  แจกบุคลากรทางการแพทย์

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะหัวหน้าส่วนจังหวัดนราธิวาส รับมอบถุงมือยาง จำนวน 30,000 ชิ้น จาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  โดยมีคุณอาธร มัจชะ ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้แทนมอบ

สำหรับการมอบถุงมือยางในครั้งนี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 19 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลฯจำนวน 277 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย และจำหน่ายแล้ว จำนวน 745 ราย และเสียชีวิตจำนวน 2 ราย  สำหรับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักมีจำนวนทั้งสิ้น 234 เตียง ขณะที่จำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามมีจำนวน 3 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามค่ายยาเสพติด โรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก และโรงพยาบาลสนามสถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส มีจำนวนทั้งสิ้น 643 เตียง

โดยจังหวัดนราธิวาสได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน อสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าจำนวน 5 แสนราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและภูมิคุ้มกันหมู่ สำหรับประชาชนสูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จะทยอยฉัดวัคซีนฯในวันที่ 7 มิ.ย. 64 นี้ ในส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในห้วงเดือน ก.ค.64  นี้

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube