Home
|
ภูมิภาค

โคราชส่อวิกฤติฝนทิ้งช่วงนานหลือน้ำต้นทุนผลิตประปาแค่ 35%

Featured Image
โคราชส่อวิกฤติ หลังฝนทิ้งช่วงนาน เหลือน้ำต้นทุนใช้ผลิตประปาเพียง 35%

 

 

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้อัพเดทผลการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน ระหว่าง วันที่ 16-25 มิถุนายน 2567 ว่า ช่วงวันที่ 16-19 มิถุนายน 2567 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกำลังแรงขึ้นและอาจมีแนวร่องมรสุม พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ทำให้ทั่วไทยฝนมีฝนบางแห่ง การกระจายของฝนยังอาจไม่ทั่วถึง ส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีตกหนักบางแห่ง

 

 

ส่วนช่วงวันที่ 20 -25 มิถุนายน 2567 แนวโน้มการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาค และมีฝนตกหนักบางแห่งด้านรับมรสุมต้องติดตามและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกและภาคตะวันออก กับภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากมรสุมมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ประกอบมีร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือ ภาคอีสาน

 

 

ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมรหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ร้อยละ 30 ของพื้นที่

 

 

โดยที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ สภาพอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส มีโอกาสเกิดฝนน้อย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนมาได้สักระยะแล้ว แต่ในช่วงที่ผ่านมา กลับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา เหลือน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย เหลือน้ำไม่ถึงร้อยละ 40

 

 

โดยอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ที่ส่งจ่ายน้ำหล่อเลี้ยงประชากร 5 อำเภอ ปัจจุบันเหลือน้ำเก็บกักน้อยมาก แค่ 93.07 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 29.60 เท่านั้น และเป็นน้ำใช้การได้แค่ 70.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 24.11 ในขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เหลือน้ำเก็บกัก 83.21 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 53.69 เป็นน้ำใช้การได้ 82.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 53.47 , อ่างเก็บน้ำมูลบน เหลือน้ำเก็บกัก 54.61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38.73 เป็นน้ำใช้การได้ 47.61 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35.53

 

 

 

และอ่างเก็บน้ำลำแชะ เหลือน้ำเก็บกัก 98.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35.87 เป็นน้ำใช้การได้ 91.65 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 34.20 ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม เหลือที่ 141.78 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 42.28 และเป็นน้ำใช้การได้ 116.41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 37.56

 

 

ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา เหลือปริมาณน้ำภาพรวม ณ วันนี้ แค่ 471.33 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 38.61 และเป็นน้ำใช้การได้ 408.52 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 35.28 เท่านั้น โดย มีอ่างเก็บน้ำที่เหลือน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 อยู่ 4 แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง , อ่างเก็บน้ำหนองกก ,อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ มีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) เท่านั้น ที่มีน้ำเก็บกักมากสุด

 

 

โดยมีน้ำเหลืออยู่ที่ 7.62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 90.77 เป็นน้ำใช้การได้ 6.67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 89.60 ถ้าหากฝนยังทิ้งช่วงนานออกไปอีก ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำฯ คาดว่า จะมีหลายพื้นที่ที่ส่อวิกฤติ ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ให้นานที่สุด จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube