Home
|
ภูมิภาค

พัทลุงต่อเรือหางยาวมรดกทางภูมิปัญญาริมทะเล

Featured Image
พัทลุง ต่อเรือหางยาวมรดกทางภูมิปัญญาริมทะเลสาบสงขลา สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

 

 

 

 

 

ชาวบ้านริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาในพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบทั้งสองฝั่งทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง มีการประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลา นับพันกว่าครัวเรือนและภูมิปัญญาการต่อเรือหางยาวถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จากภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น นายสุเชษฐ์ เหมือนขาว อายุ 54 ปี หรือช่างเชษฐ์ เป็นชาวตำบลทะเลน้อยโดยกำเนิด อยู่บ้านเลขที่ 248 ม.12 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อดีตเป็นชาวประมงพื้นบ้านเคยออกทะเลหาปลาตั้งแต่เด็กมากว่า 20 ปี

 

 

และ ต่อเรือใช้เอง ปัจจุบันหันมาประกอบอาชีพต่อเรือหางยาวขาย มากว่า 30 ปี โดยช่วงแรกๆได้ฝึกต่อเรือ จาก อาจารย์เขียว คนทะเลน้อย เมื่อมีความชำนาญก็ออกมา ต่อเรือสร้างรายได้ จากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดในการต่อเรืองหางยาว ช่างเชษฐ์ กล่าวว่า ทะเลน้อยหรือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไม่เหมือนกับทะเลที่อื่นที่นี่ทะเลเต็มไปด้วยวัชพืช การใช้เรือหางยาวถือว่าดีที่สุด

 

 

สามารถลุยได้ทั้งทุกโค้งน้ำ แม่แต่ในป่าพรุก็ไปได้ ทำให้มีการใช้มาอย่างช้านาน โดยสมัยแรกนั้นเรือหางยาวจะใช้ไม้ตะเคียนทั้งต้นขุดเป็นลำเรือ แต่ปัจจุบันไม้ตะเคียน หรือไม้พะยอมต้นใหญ่นั้นหายากจึงต้องใช้ไม้แผ่นต่อเป็นเรือหางยาว โดยเหตุที่ใช้ไม้พะยอมและไม้ตะเคียนนั้น คนโบราณเคยต่อเรือด้วยไม้ชนิดอื่นมาแล้ว แต่เมื่อเรือล่มเรือจะจมลงข้นทะเล แต่สำหรับไม้ตะเคียนและไม้พะยอมนั้น หากเรือล่มเรือก็จะไม่จมสามารถเกาะไปกับเรือได้

 

 

ทุกวันนี้อาชีพต่อเรือหางยาวแม้จะไม่รำรวย แต่ก็เป็นอาชีพที่มีความสุข ที่สามารถสืบสานภูมปัญญาจากคนรุ่นเก่า และต่อยอดให้กับเด็กรุ่นใหม่ประกอบอาชีพได้ โดยที่อู่ต่อเรือ จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาฝึกทำเรือและนำไปประกอบอาชีพช่างต่อเรือและเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง โดยตนไม่หวงภูมิปัญญาชนิดนี้ เพราะเชื่อว่าการต่อเรือหางยาวนั้นยังจำเป็นต่อคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและคนทะเลน้อย

 

 

ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และการท่องเที่ยว ไปอีกนาน โดยการต่อเรือหางยาวนั้น ไม้คือส่วนสำคัญ และการต่อเรือมีหลายขนาดหากต่อเรือขนาด ความยาว 11-13 เมตร เดือนหนึ่งต่อได้ 4-5 ลำ แต่ถ้าเป็นเรือขนาดเล็ก เดือนหนึ่งอยู่ที่ 6-7 ลำ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube