Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์ตรวจเข้มสถานบริการ ป้องซ้ำรอยสัตหีบ

Featured Image
กาฬสินธุ์ สนธิกำลังกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ออกตรวจสถานบริการ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

 

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยชุดปฏิบัติการ โดยสนธิกำลังระหว่าง เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

ลงพื้นที่ ออกตรวจ กวดขัน สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านภัยต่างๆ อาทิ อัคคีภัย ยาเสพติด

 

อีกทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการโดยได้ออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย ร้าน โฟล์คพระนคร ร้านปั๊มน้ำมัน ในตลาดโรงสี จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจที่ร้านตะวันแดง ร้านนีโอ คลับ และร้านบ้านกรู

 

โดยได้ตรวจสอบเกี่ยวกับใบอนุญาตของสถานประกอบการ เวลาการเปิดและปิดของสถานบริการ ตรวจสอบ เน้นย้ำไม่ให้มีผู้มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือขายเกินเวลาที่กำหนด

 

ตรวจสอบเรื่องการพกพาอาวุธหรือยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ ดูแลเรื่อง การระมัดระวังความปลอดภัยหรือเหตุที่อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้ ตลอดจนดูแลถึงลักษณะทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกที่อาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงต่อผู้มาใช้บริการหรืออาจไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 

นายศุภศิษย์ เผยว่า การออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยได้ดูแล้วเรื่องของโครงสร้างของร้าน ทางออกทางหนีไฟ การเปิด ปิดสถานบริการ เครื่องดับเพลิง

 

โดยทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในบางจุดได้มีการแนะนำ ให้มีการปรับปรุง ทั้งเรื่องของไฟส่องสว่างทางออกฉุกเฉิน แนะนำ การเพิ่มเติมเครื่องดับเพลิง และเน้นย้ำทั้งเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในทุกรูปแบบ และไม่ละเลยต่อการป้องกันโควิด 19 การปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube