fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ศุลกากรปิดเส้นทางลักลอบขนยาบ้าชายแดน

Featured Image
กรมศุลกากรเปิดปฏิบัติปิดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยมาเลเชีย สร้างความเสื่อมเสียเกิดผลกระทบต่อประเทศ

 

 

 

นาย ถวัลย์ รอดจิตต์ ผอ.กองสืบสวนและปราบปราม เปิดเผยว่าจากปัญหากรลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศไทยผ่านช่องทางศุลกากรทั้งทางท่าเรือ สนามบิน รวมถึงแนวชายแดนต่าง ๆ ยังคงปรากฎอย่างต่อเนื่องกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติด

 

อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 11/2564 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้ายาเสพติดผ่านช่องทางศุลกากร ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานอนุกรรมการกรมศุลกากรจึงเร่งรัดดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเคลื่อนย้ายยาเสพติดข้ามชาติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ยังคงมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสื่อมเสียและเกิดผลกระทบต่อประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างยั่งยืนกรมศุลกากรจึงได้จัดทำโครงการเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian) ขึ้น

 

ผอ.กองสืบสวนและปราบปราม กล่าวอีกว่า “ยุทธการกำแพงพระนคร” (Narcotics Operation Guardian)เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด ระหว่างศุลกากรไทย ศุลกากรมาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ รวมถึงหน่วยงานความมั่นคง ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างประเทศ

 

โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาย – กันยายน 2565 สำหรับวันนี้ เป็นการดำเนินโครงการครั้งแรก ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรมาเลเชีย และหน่วยงานความมั่นคงไทย-มาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

สำหรับครั้งต่อไปจะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ภาคกลาง ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และภาคเหนือ ที่ด่านศุสกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับประเทศ สปป. ลาวกัมพูชา และเมียนมาร์ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube