fbpx
Home
|
ภูมิภาค

พังงารวมพลังร่วมปลูกต้นไม้ชายหาดปล่อยเต่า

Featured Image
พังงารวมพลังร่วมปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทะเลโลก

 

 

 

ที่บริเวณชายหาดแหลมปะการัง ม.2 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี รักษาราชการแทน ผอ.สทช.6 นำผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมปลูกต้นไม้ชายหาด ปล่อยเต่าทะเล และเก็บขยะชายหาดพร้อมกับเปิดงานวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “Revitalization : Collective Action for the Ocean” “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

 

โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดในทะเลอันดามัน

 

 

 

 

ทางด้านนายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า งานวันทะเลโลกได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่เมืองริโร เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยความร่วมมือของประชาคมโลก ได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก หรือ World Ocean Day ในปีนี้องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนด Them งานว่า “Revitalization : Collective Action for the Ocean รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรักษาท้องทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นการเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายเกี่ยวกับวันทะเลโลก และเพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

 

ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงความสมบรูณ์ตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube