fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ห่วง ร้อยเอ็ด น้ำท่วมที่แรกเพราะเป็นจุดรับน้ำ

Featured Image
ชป.6 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกลุ่มจังหวัดตอนกลางอย่างเข้มงวด ห่วงร้อยเอ็ด เกิดน้ำท่วมเป็นที่แรกเพราะเป็นจุดรับน้ำและมีพื้นที่เก็บน้ำที่จำกัด

 

ที่สำนักงานชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น นายสมปอง ฉ่ำกระมล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่รับผิดชอบของ ชป.6 ครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด โดย มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำชี และเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนลำปาง และเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งโดยเฉลี่ยทั้ง 3 เขื่อนรองรับน้ำได้ 4,500 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณมีน้ำประมาณ 1,800 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 ของเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งหมด ซึ่ง ถือว่าปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดี

 

“สำหรับขอนแก่น ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาณเฉลี่ยการกักเก็บที่พอดีกับขนาดความจุเขื่อน คือ เฉลี่ยที่ 2,400 ล้าน ลบ.ม. แต่ละปีที่ฝนตกมีน้ำไหลเข้าเขื่อน เฉลี่ยปีละ 2,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางชลประทานเองจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้มีช่องว่างเพียงพอในการจัดเก็บ ไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำ

 

ทั้งการเก็บและการปล่อยน้ำอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำวันละ 10 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งในปี 2565 น้ำในเกณฑ์เฉลี่ยจะมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3 นอกจากนี้จะมีน้ำกักเก็บที่เหลือจากปีที่แล้วในเขื่อน จึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิด จังหวัดแรกที่ต้องเตรียมพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมคือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยังเพราะในปีที่มีปริมาณน้ำมาก มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่น โดยจะรับน้ำจาก จ.กาฬสินธุ์”

 

สำหรับสาเหตุทำให้น้ำท่วมเป็นพื้นที่แรก มาจากพื้นที่การกักเก็บน้ำมีน้อย สภาพภูมิประเทศมีความลาดชัน จึงทำให้กระแสน้ำไหลแรงและเร็ว น้ำจะมาและลงเร็ว ประชาชนในพื้นที่จึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในแต่ละปี

 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ 2 ฝั่ง ท้ายเขื่อนลำปาง ,เขื่อนอุบลรัตน์ และ ลุ่มน้ำพอง ที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน อย่างไรก็ดีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝน พบว่า ลักษณะการกระจายตัวของฝนรายเดือนของประเทศ ในปี 2565 มีความคล้ายคลึงกับปี 2552 ที่จะมีฝนตกเร็ว จากพายุฤดูร้อน

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube