fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สุโขทัย KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า

Featured Image
สุโขทัย KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันจุดฮอตสปอต ลด 40 %

 

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) จังหวัดสุโขทัย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมทำแนวกันไฟตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ วิหค-เวหา ธารารินรำพัน เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งนี้ และจัดทำฝายชะลอน้ำ

 

เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าภายในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย รวมทั้งได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ กล่าวว่า การให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน มีผลความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุโขทัย ใช้วิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งได้ผลมาก ทำให้จุดฮอตสปอตในจังหวัดสุโขทัยลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube