fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สมาคมสุกรภาคใต้ถกเข้มแก้ปัญหาสุกรราคาพุ่ง

Featured Image
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ถกด่วนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้เร่งหาทางออกแก้ปัญหาสุกรราคาพุ่ง

 

ที่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้บริหารสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาสุกรขาดตลาดเนื่องจากปัญหาโรคระบาด ทำให้ระบบการเลี้ยงสุกรทั้งเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรขนาดเล็ก ขนาดกลางเกิดปัญหาอย่างรุนแรงขาดทุนอย่างหนักจากการทำลายสุกรทิ้งจากภาวะโรคระบาด ทั้งฟาร์มชนิดสุกรขุน และชนิดผลิตลูกพันธุ์จำหน่ายเข้าสู่ระบบการขุนของผู้เลี้ยงรายย่อย ทำให้วงจรการเลี้ยงเกิดปัญหาขาดตลาดทั้งลูกสุกร และสุกรขุน รวมทั้งแม่พันธุ์และลูกสุกรหายไปจากตลาดกว่า50% โดยมีปัญหาจากโรคระบาดนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ส่วนที่ยังสามารถผลิตได้มีราคาต้นทุนที่สูงขึ้นมากประมาณกิโลกรัมละ 70 บาทจากวัตถุดิบอาหารที่มีราคาแพง โดยในการประชุมหารือนั้นที่ประชุมได้ทำการประชุมเป็นการภายใน ก่อนที่จะให้ข้อมูลในภายหลัง

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัญหาใหญ่คือโรคระบาดที่หนักหนาอยู่พอสมควร รวมทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตสุกรราคาสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งพยายามที่จะทำอย่างไรที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ ขณะนี้จะต้องทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคเป็นต้น ส่วนการนำเข้าสุกรนั้นหากรัฐต้องการนำเข้าจะต้องมีจำนวนที่ชัดเจนและแจ้งให้สมาคมทราบด้วยเพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการเลี้ยงในประเทศ รวมทั้งนำเงินเซอร์ชาร์จบางส่วนมาสนับสนุนฟื้นฟูผู้เลี้ยงรายย่อย เน้นในเรื่องความเป็นอยู่และอาชีพของเกษตรกรรายย่อย ภาคใต้มีเกษตรกรเดิมมากกว่า 2 หมื่นรายซึ่งหายไปจากระบบพอสมควรแต่ก็คิดว่าพวกเขาอยากที่จะกลับมา

 

 

  1. ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube