fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชป่วยโควิดมีแนวโน้มสูงขึ้นชะลอจัดกิจกรรม

Featured Image
โคราช ผู้ป่วยโควิดมีแนวโน้มสูงขึ้น ศบค.จังหวัด แจ้งด่วนให้ภาครัฐและเอกชน งด เลื่อน ชะลอการจัดกิจกรรมทุกประเภท

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 จากเดิมระดับ 3 ปรับขึ้นเป็นระดับ 4 เนื่องจากพบการระบาดเชื้อ”โอมิครอน” ในประเทศไทย มีฐานผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก และติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะไม่มีอาการรุนแรง อัตราการเสียชีวิตต่ำ แต่จำเป็นต้องควบคุมให้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 4 โดยขอให้ทุกคนงดไปรับประทานร่วมหรือดื่มสุราในร้าน งดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้าน งดร่วมกิจกรรมกลุ่ม งดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท งดไปต่างประเทศ และหากเข้าประเทศต้องมีการกักตัว

 

ซึ่งผลจากการยกระดับเตือนภัยดังกล่าว ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ จึงได้ออกประกาศด่วนที่สุด ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งด ชะลอ เลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน มากกว่า 100 คน ออกไปก่อน

 

ซึ่งหากมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดกิจกรรมก่อนวันที่ 20 มกราคม 2565 จะต้องลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหลือเท่าที่จำเป็น และให้ปรึกษามาตรการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่ หรือนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา (สำหรับในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ พนักงาน ก่อนเข้าทำงานทุกคน หากพบผลเป็นบวกให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที ส่วนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

 

และกรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายใน 6 ชั่วโมง และปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้งดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้กักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีผลบังคับไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

 

ซึ่งศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และสายพันธุ์โอมิครอน วานนี้ (6 มกราคม 2564) ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 119 คน เป็นการติดเชื้อนอกจังหวัด 27 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 92 ราย ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในจังหวัด พบเพิ่มอีก 5 ราย รวมสะสมแล้ว 17 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งในโรงเรียน ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมโรค และหากพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา ชลบุรี กาฬสินธุ์ ขอให้กักตัวเองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 5-7 วัน เพื่อความปลอดภัยขอประชาชนในภาพรวม

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube