fbpx
Home
|
ภูมิภาค

นทท.เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายกันอย่างคึกคัก

Featured Image
นักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายกันอย่างคึกคัก เนื่องในวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ

 

วันนี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในช่วงหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ มีนักท่องเที่ยวแห่เดินทางมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายกันอย่างคึกคัก ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตรวจคัดกรองบุคลากรและนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯ ตั้งแต่ประตูทางเข้า ตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 แพร่ระบาด ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทร หรือสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นอย่างดี

แม้ว่าสภาพอากาศช่วงกลางวันจะเริ่มร้อน ต่างจากช่วงเช้าที่อุณหภูมิแค่ 20 องศาเซลเซียส อากาศจะเย็นกับมีหมอกบาง แต่นักท่องเที่ยวก็ยังให้ความสนใจพาครอบครัว เครือญาติ เพื่อนฝูง หรือหมู่คณะ เข้ามาชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายกันอย่างต่อเนื่อง เพราะภายในอุทยานฯ มีปราสาทหินที่ยังคงมีความสมบูรณ์และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นปราสาทหินทรงขอมโบราณ แบบบาปวน ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยปราสาทหินในสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงาม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในเวลาต่อมา

 

 

 

 

ซึ่งปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ ลักษณะผังของปราสาทหินพิมาย สร้างขึ้นคล้ายเขาพระสุเมรุ มีองค์ปราสาทประธาน อยู่ใจกลางของเทวสถาน เป็นเสมือนทางเชื่อมระหว่างโลกกับสวรรค์ ปราสาทหินพิมายจึงเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่มีเรื่องราวน่าค้นหา และเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube