fbpx
Home
|
ภูมิภาค

โคราชรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดสู่เป้า100ล.โดส

Featured Image
โคราช เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สู่เป้าร้อยละ 70 ของประชากรในจังหวัด และเป้า 100 ล้านโดส ของประเทศ

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เปิดประเทศปลอดภัย ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ครอบคลุมประชาชน ร้อยละ 70 และในพื้นที่ COVID Free Area (อ่านว่า โควิด ฟรี แอเรีย) ให้ได้ร้อยละ 80-100 และให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการฉีดวัคซีน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสทั่วประเทศ

 

 

 

 

ซึ่ง นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผลงานการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 3,102,124 โดส โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้ 1,598,351 โดส ,เข็มที่ 2 จำนวน 1,373,353 โดส และเข็ม 3 วัคซีนกระตุ้น จำนวน 130,420 โดส ซึ่งครอบคลุมการได้รับวัคซีน ร้อยละ 60.70 ของประชากรทั้งจังหวัด และเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย ร้อยละ 70 ทางจังหวัดฯ จึงกำหนดช่วงการรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 – 5 ธันวาคม 2564 เพื่อครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ประชาชนในจังหวัดได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมถึง ร้อยละ 60.70 แล้ว แต่เนื่องจากในจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรทั้งสิ้น 2,633,207 คน มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และยังมีประชากรแฝงในพื้นที่อีกจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานฉีดวัคซีน ครอบคลุมร้อยละ 70 ตามเป้าหมายของประชากรในพื้นที่ และบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสของประเทศ จึงต้องเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน ลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโควิด 19 ตลอดจน สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้ประกอบการ สามารถเปิดจังหวัดและเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยได้ในที่สุด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube