fbpx
Home
|
ภูมิภาค

สทนช.เดินหน้าแก้แล้งซ้ำซากต้นแม่น้ำพอง

Featured Image
สทนช.เดินหน้า แก้แล้งซ้ำซากต้นแม่น้ำพอง ลุยตรวจคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การศึกษาแผนหลักบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง ขณะนี้มีการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วยการทำแก้มลิงหนองทุ่มและแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ และ โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เชิงลึกเพื่อพิจารณาแผนหลักอย่างบูรณาการพบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโมง-ลำพะเนียงและต้นน้ำพอง แห่งนี้มีปริมาณน้ำขาดแคลน 867.20 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย 350.02 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคณะทำงานได้ศึกษาพื้นที่เนื่องจากต้องศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลงลึกระดับตำบล ชุมชนและหมู่บ้านจนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและบรรจุเข้าสู่แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)

“ขณะนี้การดำเนินงานในการแก้ปัญหาพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะกับการทำแก้มลิงหนองทุ่มและแก้มลิงโสกหินเหล็กไฟ ขณะนี้การดำเนินงานแล้วเสร็จ 100% ซึ่งจะส่งผลต่อการป้องกันการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเดิมที่เสื่อมโทรม และยังคงสนับสนุนการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ได้อีกด้วย ขณะที่การก่อสร้างบ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ บ.หนองเม็ก ม.5 ต.บ้านกง แล้วเช่นกัน”

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube