สมาคมข้าวชี้ส่งออกปีนี้ 7.5ล้านตัน ไม่ต้องขายจีทูจี

สมาคมข้าว มั่นใจ ส่งออกปีนี้ได้ 7.5 ล้านตัน การผลิตดี ราคาแข่งได้ ตลาดยังต้องการสูง ไม่ต้องขายจีทูจีแล้ว