fbpx
Home
|
อาชญากรรม

เทศกาลปีใหม่’65 คดีเมาแล้วขับยังครองอันดับ1

Featured Image
โฆษกศาลยุติธรรม สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ เผยเมาแล้วขับยังครองอันดับ 1 พร้อมแนะให้เคร่งกฎจราจร

 

 

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565) ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดีสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง

 

 

1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น

จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 15,854 คดี

จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 15,024 คดี (คิดเป็นร้อยละ 94.76)

 

 

2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

อุบลราชธานี จำนวน 2,249 คดี

นครราชสีมา จำนวน 1,735 คดี

สุรินทร์ จำนวน 767 คดี

สกลนคร จำนวน 705 คดี

ร้อยเอ็ด จำนวน 635 คดี

 

 

3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,812 คดี

ศาลแขวงนครราชสีมา จำนวน 887 คดี

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 635 คดี

ศาลแขวงสุรินทร์ จำนวน 568 คดี

ศาลแขวงอุดรธานี จำนวน 488 คดี

 

 

4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด ได้แก่

ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 15,280 คน

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 1,186 คน

ขับรถขณะเสพยาเสพติด จำนวน 666 คน

ขับรถโดยประมาท จำนวน 29 คน

 

 

5. จำนวนจำเลยที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษา รวมทั้งสิ้น 17,161 คน โดยแบ่งเป็น

เพศชาย 16,731 คน เพศหญิง 430 คน

จำนวนจำเลยสัญชาติไทย 16,400 คน

จำนวนจำเลยสัญชาติอื่น 761 คน

 

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว

1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 94 คำร้อง

 

2. โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับมากที่สุด ได้แก่ขับรถขณะเมาสุรา 73 คน

ขับรถขณะเสพยาเสพติด 22 คน

ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 1 คน

 

3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น

เพศหญิง 2 คน

เพศชาย 95 คน

 

4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น

ชอบด้วยกฎหมาย 96 คน

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1 คน

 

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในกลุ่มศาลอาญา

 

ศาลจังหวัด และศาลแขวง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9,452 คดี พบว่าปริมาณคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เพิ่มขึ้น 6,402 คดี (คิดเป็นร้อยละ 67.73) คาดว่าอาจเนื่องมาจากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ และกล้าที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้สถิติปีนี้เพิ่มขึ้น

ส่วนทางด้านกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 118 คำร้อง พบว่าจำนวนคำร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ ลดลง 24 คำร้อง(คิดเป็นร้อยละ 20.34)

 

นายสรวิศ ยังกล่าวว่า ในส่วนของข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดยังคงเป็นข้อหาขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งเป็นข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดต่อเนื่องในทุก ๆ เทศกาลที่ผ่านมา จึงขอฝาก
ความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ขับขี่อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดถึงแม้จะเลยผ่านช่วงเทศกาลมาแล้ว

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube