fbpx
Home
|
อาชญากรรม

DSI จับมือ สบส. ยกระดับร่างกฎหมายอุ้มบุญ

Featured Image
DSI จับมือ สบส. ยกระดับร่างกฎหมายอุ้มบุญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. ประชุมทางไกล กรณีการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ร่วมกับ นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation : DSI)

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 กรม สบส. และ DSI ดำเนินคดีกับหญิงไทยและขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) มาอย่างต่อเนื่อง และคดีดังกล่าวมักเป็นคดีที่มีความซับซ้อนทั้งในการสืบหาผู้ร่วมขบวนการ เอเจนซี (Agency) หรือเส้นทางการเงิน ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ จึงวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ มีการดำเนินการในคดีที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญ จำนวน 38 เรื่อง อาทิ ร้องเรียนเกี่ยวกับอุ้มบุญ 31 เรื่อง, การโฆษณา 4 เรื่อง และร้องเรียนอื่นๆ 3 เรื่อง

ด้าน นพ.ไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2565 DSI จะพิจารณายกระดับให้คดีอุ้มบุญเป็นคดีพิเศษ โดยจะมีการนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

 

 

มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกันช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ทั้งสิ้น 4 ประเด็น ได้แก่

 

1. การลงนามหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร (Memorandum Of Understanding :MOU) ร่วมกัน

2. จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

3. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

4. ยกร่างกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบัน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube