พระคาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

หรือคาถาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ สวดทุกเช้า-ค่ำ บันดาลโชคลาภสิริมงคล สมดังใจปรารถนา
ตั้งนะโม 3 จบแล้วเริ่มสวดภาวนา

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close