พระคาถาขับรถ

ก่อนขับรถทุกครั้งตั้งสติให้มั่น แล้วกลั่นใจภาวนาสวดพระคาถาขับรถ เพื่อเรียกสติให้ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ ตั้งสติแล้วให้เริ่มบทสวด

ข่าวน่าสนใจ

Close