ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทรูมูฟ แคมเปญ “ดวงดี เฮง ลุ้นรับรถ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “ดวงดี เฮง ลุ้นรับรถ” รับไปขับฟรี ๆ รถยนต์ New Mazda 2 และเติมเงินฟรี 500 บาท พิเศษ !! สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช

สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมกับทรูมูฟเอช จัดแคมเปญใหญ่ ” ดวงดี เฮง ลุ้นรับรถ ” ลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์ New Mazda 2 มูลค่า 511,000 บาท และลุ้นเติมเงินฟรี 500 บาท จำนวน 151 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 586,500 บาทเพียงแค่กด *156# สมัครบริการดวงรายวัน ดวงแม่น ๆ จาก อ.แก้ว ศิษย์โหรฟันธง ค่าบริการข้อความละ 3 บาทจัดส่งวันละ 3 ข้อความ พิเศษ ! เฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอช ประกาศผู้โชคดี ผู้โชคดี ดังมีรายนามต่อไปนี้

รางวัล รถยนต์ New Mazda 2 มูลค่า 511,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่

  1. คุณชาลิสา ชูบาจิ หมายเลขโทรศัพท์   064 538 8XXX

รางวัลบัตรเติมเงิน ทรูมูฟเอช มูลค่า 500 บาท จำนวน 151 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่

1 0969910XXX
2 0825788XXX
3 0969319XXX
4 0645070XXX
5 0917765XXX
6 0825089XXX
7 0645489XXX
8 0956573XXX
9 0803207XXX
10 0953497XXX
11 0902783XXX
12 0825841XXX
13 0646404XXX
14 0648451XXX
15 0803651XXX
16 0954365XXX
17 0918208XXX
18 0803918XXX
19 0647318XXX
20 0645975XXX
21 0825353XXX
22 0953127XXX
23 0637461XXX
24 0829677XXX
25 0961473XXX
26 0958705XXX
27 0954899XXX
28 0953981XXX
29 0958306XXX
30 0951788XXX
31 0637899XXX
32 0940497XXX
33 0825391XXX
34 0643497XXX
35 0648762XXX
36 0955919XXX
37 0902591XXX
38 0917507XXX
39 0964024XXX
40 0820376XXX
41 0820052XXX
42 0970086XXX
43 0641409XXX
44 0968711XXX
45 0803460XXX
46 0969135XXX
47 0820255XXX
48 0637364XXX
49 0803037XXX
50 0826271XXX
51 0809275XXX
52 0825589XXX
53 0825947XXX
54 0825321XXX
55 0645807XXX
56 0917869XXX
57 0970626XXX
58 0968397XXX
59 0917684XXX
60 0809155XXX
61 0939690XXX
62 0918195XXX
63 0865257XXX
64 0803832XXX
65 0839050XXX
66 0971275XXX
67 0803560XXX
68 0958238XXX
69 0967963XXX
70 0640106XXX
71 0969357XXX
72 0826756XXX
73 0803096XXX
74 0955382XXX
75 997272XXX
76 0637842XXX
77 0641719XXX
78 0809849XXX
79 0826128XXX
80 0649184XXX
81 0642720XXX
82 0832687XXX
83 0809659XXX
84 0643176XXX
85 0953231XXX
86 0902197XXX
87 0644912XXX
88 0820198XXX
89 0637707XXX
90 0640423XXX
91 0826149XXX
92 0826146XXX
93 0639976XXX
94 0925145XXX
95 0641214XXX
96 0644932XXX
97 0958014XXX
98 0970731XXX
99 0918057XXX
100 0637758XXX
101 0953834XXX
102 0641496XXX
103 0891460XXX
104 0809674XXX
105 0953758XXX
106 0638411XXX
107 0640878XXX
108 0644907XXX
109 0638203XXX
110 0953900XXX
111 0638749XXX
112 0658784XXX
113 0832754XXX
114 0802470XXX
115 0999532XXX
116 0970366XXX
117 0803169XXX
118 0644645XXX
119 0639980XXX
120 0958819XXX
121 0829672XXX
122 0803806XXX
123 0918430XXX
124 0952379XXX
125 0641624XXX
126 0803787XXX
127 0959480XXX
128 0967672XXX
129 0958289XXX
130 0638909XXX
131 0640273XXX
132 0644157XXX
133 0957712XXX
134 0959426XXX
135 0997755XXX
136 0954648XXX
137 0918522XXX
138 0645304XXX
139 0972578XXX
140 0967878XXX
141 0966406XXX
142 0957136XXX
143 0820125XXX
144 0973077XXX
145 0637173XXX
146 0917706XXX
147 0638637XXX
148 0967169XXX
149 0645208XXX
150 0638964XXX

กติกาการรับของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด
  2. ผู้โชคดีมีสิทธ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ในการจับรางวัลแต่ละครั้งและจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ
  3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ พนักงาน บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัล ที่มีมูลค่าเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  7. คำตัดสินของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ข่าวน่าสนใจ

Close