กรมทางหลวงชนบทประชุมระดับชุมชนรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับข้ามทล.12

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close