บริษัทเมย์ฟลาวเวอร์ฯร่วมมอบเงิน1,360,725บ.ให้กับมูลนิธิเด็ก

บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายสมคิด วรรณศิริกุล และ นายสมควร วรรณศิริกุล กรรมการบริษัท ร่วมมอบเงินจำนวน 1,360,725 บาท ให้กับมูลนิธิเด็ก โดยได้รับเกียรติจาก นายพิภพ ธงไชย เลาขาธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เงินสนับสนุนนี้มาจากโครงการ May.. We Help You! สมุดเล่มนี้เพื่อน้อง ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากลูกค้าที่ซื้อสมุดนักเรียนของทางบริษัทฯ ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมทางด้านการศึกษา ด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิต รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และ จิตใจ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close