ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

ประกาศ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์  ดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นการดูแลสุขอนามัยให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ทำงานภายในพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ดังนี้

1.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลล้างมือทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก อาทิ บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า, ประตูทางเข้า – ออก, หน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์

2.เพิ่มมาตรการรักษาและทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ภายในลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ห้องน้ำ ลูกบิด และ กลอนประตู

3.เพิ่มมาตรการดูแลและรักษาความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และโต๊ะเก้าอี้ ฟู้ดฮออล์ เอ็มโพรียม และ เอ็มควอเทียร์

4.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน สำนักงาน สต๊อกสินค้า พร้อมสร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแก่พนักงานรับทราบ

5.ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบโดยตรง

6.เตรียมพร้อมรถรับ – ส่ง ลูกค้า นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และพนักงานไปโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบผู้มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close