สภากาชาดไทย สวัสดีปีใหม่สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

ตัวแทนสภากาชาดไทย เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ บริษัทสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด และบริษัทไอ.เอ็น.เอ็น.ร่วมด้วยช่วยกันจำกัด โดยมีคุณนพลักษณ์ ปานปูนทรัพย์และคุณวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ รับมอบ พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณที่ร่วมนำเสนอข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์งานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสาธารให้ที่งดงาม ”
และยังได้หารือถึงแนวทางการนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close