องค์การสุราฯร่วมมือปตท.ต่อยอดเทคโนโลยี

องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์

วันก่อน (23 ธันวาคม 2562) องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อดกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิดเอทานอลขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, น.ส.อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ตัวแทนบริษัท ปตท.  จำกัด (มหาชน) นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนายสมควร  จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนาม ณ ห้องพลังไทย 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ข่าวน่าสนใจ

Close