ดรีมเวิลด์ฉลอง25ปีจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ดรีมเวิลด์ฉลอง 25 ปี จัดกิจกรรมเพื่อสังคมแต้มสีเติมฝันสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียน

สวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเครื่องเล่นสุดน่ารัก พร้อมซ่อมแซมเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กๆ โรงเรียนวัดโคกกรวด อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา,ชุมชน และ อบต.โคกม่วง นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายธวัช แย้มเกษม ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ สวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า กิจกรรม แต้มสี เติมฝัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาส 25 ปี โดยมุ่งหวังส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงเครื่องเล่นและภูมิทัศน์ ตลอดจนนำเครื่องเล่นของดรีมเวิลด์มามอบให้อีกด้วยในครั้งนี้ที่อยุธยา เราได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุง ทาสีเครื่องเล่น ในสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนให้กลับมาใช้งานได้ สีสันสดใส เด็กๆ เล่นได้อย่างปลอดภัย อีกส่วนหนึ่ง ชาวบ้าน ในชุมชนได้มาร่วมแรง ช่วยเหลือ สนับสนุนดูแล ส่งผลให้กิจรรมนี้ สร้างความรัก สามัคคี แสดงน้ำใจ ช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี เป้าหมายการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วทางสวนสนุกดรีมเวิลด์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้กลับมาสวยงาม สดใส มีสนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันของเด็กๆ ให้ได้สัมผัส ความสุข ความสนุกสนาน ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมจะเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป ในนามสวนสนุกดรีมเวิลด์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับโครงการฯ ครั้งนี้ จนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับ

นอกจากโรงเรียนโคกกรวด จ.พระนครศรีอยุธยาแล้ว ทางดรีมเวิลด์ยังมีเป้าหมายปรับปรุง อาคารเรียน สนามเด็กเล่น มอบเครื่องเล่นในร่ม อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆ จำนวน 7 โรงเรียน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close