พาณิชย์มุ่งเสริมสร้างศักยภาพตลาดและสินค้าภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน

พาณิชย์มุ่งเสริมสร้างศักยภาพตลาดและสินค้าภายใต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน กรมการค้าภายในจึงได้จัด “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดเฉพาะสินค้า ภายมต้เส้นทางผ้าไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้)” เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก  มีช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการทอผ้าไหมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย มีความงดงามของสีสัน และลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากชาวต่างประเทศ โดยผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

สำหรับหารจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดฌพาะสินค้า ภายใต้เส้นทางไหมอีสาน (กลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้) ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการออกแบบ การจำทำแพทเทิร์น และการจัดเย็บชุดผ้ราไหมพร้อมใช้งานมาแล้วจำนวน 3 ครั้ง และในครั้งนี้เป็นการนำชุดผ้าไหมที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 30 ชุด มาจัดแสดงโชว์ และชุดผ้าไหมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ชุด มาแสดงเดินแบบจากนางแบบมืออาชีพ เช่น คุณมารีญา พูลเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 , คุณฐิตารีย์ เกสร รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2018 พร้อมประกาศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม จากกลุ่มอีสานเหนือ กลุ่มอีสานกลาง กลุ่มอีสานใต้ การจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงให้มีการซื้อขายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การจัดนิทรรศการเผยแพร่เรื่องรางเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่เป็ฯเอกลักษณ์และใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดงานในครั้งนี้แล้ว กรมการค้าภายในจะมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหม เพื่อกระตุ้นตลาดผ้าไหม โดยจัดให้มีกิจกรรมทัวร์ในเส้นทางผ้าไหมอีสาน 3 เส้นทางคือ เส้นทางกลุ่มอีสานเหนือ เส้นทางอีสานกลาง  และเส้นทางอีสานใต้ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายนนี้อีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close