ออนดีมานด์จัดงาน รวมพลคนเก่ง สอบติดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

ออนดีมานด์จัดงาน รวมพลคนเก่ง สอบติดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่บัณฑิตและนักศึกษาที่สามารถสอบติดรั้วมหาวิทยาลัย ในงานรวมพลคนเก่งสอบสอบติดมหาลัย  Success to Mahalai by Ondemand   ปีการศึกษา2561 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนออนด์ดีมานด์ที่สามารถสอบติดในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกมหาวิทยาลัย ผ่านการสอบระบบ TCAS ซึ่งนับว่าเป็นปีแรกที่นักเรียนต้องวางแผนเพื่อเตรียมตัวในการสอบระบบรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จสอบติดในคณะในใฝ่ฝันได้ ไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ทั่วประเทศ

อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เป็นต้น  ในบรรดานักเรียนที่เข้าร่วม มีผู้ที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุด ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ  อาทิ นายนิรวิทธ์  เชาวจินดา อันดับที่ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี , นายพิชายศ ยุภาศ อันดับที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมทหารอากาศ นายสมวุฒิพงศ์ สมพงค์ อันดับที่ รอบโควต้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาว ธนภรณ์ หนูเกลี้ยง อันดับ 1  รอบ กสพท. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายการัณย์ ศรีสุรภานนท์ อันดับที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานยังมีการร่วมพูดคุย แนะแนวแลกเปลี่ยนวิธีการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวโน้มอาชีพในอนาคต  จาก สุธี อัศววิมล (ครูพี่โหน่ง) นายธานินท์ ทิมทอง (พี่เต้ย) และอีกหลายท่านซึ่งมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการเรียนและการทำงาน พร้อมแขกพิเศษ นายวิโรจน์ จิรพัฒนากุล หรือ อ.พี่ต้ ผู้คิดค้นและพัฒนา Application Tcaster แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนการสอบ TCAS

โดยกิจกรรม Success to Mahalai ได้จัดขึ้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอาคารสยามกิตติ์ กรุงเทพมหานคร และที่สุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นมากกว่า 400 คน

 

ข่าวน่าสนใจ

Close