ออมสิน จัดสัมมนา “ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay”

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ธนาคารออมสิน จัดสัมมนา “ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay” ในโครงการ GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจธุรกิจโฮมสเตย์ ตลอดทั้งการวางแผนการตลาดและการบริหารรายได้ชุมชนโฮมสเตย์ ให้กับผู้เข้าประกวดโฮมสเตย์ ที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ณ โรงแรม รามาการ์เด็นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

ซึ่งการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยธนาคารออมสิน” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแนวคิด “ประชาคิด…ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม…ออมสินร่วมสร้าง” โดยชุมชนเป็นคนเริ่มคิดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอันมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน และธนาคารออมสินจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังประสบความสำเร็จจากการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบ ชุมชนประชารัฐสีชมพู 2 ปีก่อน ปีนี้จัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ถือเป็นครั้งแรกของการประกวดโฮมสเตย์ไทยที่มีหัวใจแห่งการพัฒนา สามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชิงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท

ข่าวน่าสนใจ

Close