มารู้จักโรคอ้วนกัน…สัญญาณในการเกิดโรค (มีคลิป)

1.1 สัญญาณในการเกิดโรคเบาหวานเป็นอย่างไร

1.2 เบาหวานแบ่งออกเป็นกี่ชนิด

1.3.เบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์เป็นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

ข้อมูล นพ.พรเทพ  ประทานวณิช โรงพยาบาลตากสิน

ข่าวน่าสนใจ

Close