ข่าวต้นชั่วโมง 19.00 น.

สบส.กำหนดมาตรฐานร้านนวด สปา ต้องผ่านการประเมินก่อนเปิดให้บริการ พร้อมรายงานผลทุกสัปดาห์ และให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อคน

กรมเจรจาฯ’ ดันผู้ประกอบการใช้FTAเพิ่มส่งออกอุปกรณ์การแพทย์ หลังโควิด ชี้ ความต้องการตลาดโลกยังเพิ่ม

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close