ข่าวต้นชั่วโมง 19.00 น.

@สทท. ชี้ทัวร์จีนงดเที่ยวต่างประเทศ กระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก เป้าทั้งปีอาจหลุด 40.7 ล้านคน

@กรมชลประทาน คุมเข้มการใช้น้ำ วอนทุกฝ่ายร่วมใจกันประหยัดตามแผนฯ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำในอนาคต

 

ข่าวน่าสนใจ

Close