ข่าวต้นชั่วโมง 16.00 น.

@ พปชร.ขอบคุณฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์ ยันจำนำข้าวเหลวเป็นภาระผูกพัน เชื่อจ้องตัดงบกลาโหม เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า
@ กระทรวงพาณิชย์ พร้อม ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาศักยภาพให้เป็นรากฐานสำคัญของ เศรษฐกิจภูมิภาค
@ “ชวลิต” นำ กมธ.ลงพื้นที่ศึกษาควบคุมการใช้สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ตลาดไท

ข่าวน่าสนใจ

Close