แม่น้ำเพชรบุรีแนวโน้มลดลง-เฝ้าระวังล้นตลิ่ง2อ.

เลขาฯ สทนช. แจงระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มลดลง รับอาจมีน้ำล้นตลิ่งใน 2 อำเภอ"ท่ายาง-บ้านแหลม"

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวในงานแถลงข่าว “การบริหารจัดการแบบบูรณาการ แก้วิกฤติน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน ปี 2561”  โดย นายสมเกียรติ กล่าวว่า ในปีนี้รัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่เป็นรูปธรรม ในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน โดยมีการเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและแผนป้องกันเฝ้าระวัง ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วงคราวในภาวะวิกฤตขึ้น พร้อมสั่งการให้จัดบริการน้ำและเร่งจัดการพร่องน้ำโดยให้อยู่ในสภาพปกติให้ได้ และขณะนี้มี 8 เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งทาง สทนช. ได้กำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม รวมถึงพื้นที่ท้ายน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทุกหน่วยงานการแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ส่วน ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ในอำเภอเมือง มีแนวโน้มลดลง ปัจจุบันมีระดับน้ำประมาณ 54 เซนติเมตร แต่อาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งบริเวณอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านเเหลมได้

นอกจากนี้ นายสมเกียรติ กล่าวว่า สภาพในเขื่อนแก่งกระจาน มีแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลง แต่จากการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ อาจมีฝนตกมากขึ้น ส่งผลให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ทาง สทนช. เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องระวังสถานการณ์ รวมถึงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ ส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขง ที่เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว จากปริมาณฝนที่ตกลงอย่างหนักที่ประเทศลาว ส่งผลให้ระดับน้ำที่แม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร สูงกว่าตลิ่งตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จากการติดตามสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่าน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่เกิน 150 มิลลิเมตร มีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มเป็นพิเศษ 8 จังหวัด คือ สกลนคร มุกดาหาร ตราด ระนอง สุราษฎร์ธานี ซึ่ง สทนช. เตรียมออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อไป ภายหลังจากนี้หากมีเขื่อนที่มีน้ำมากกว่า ร้อยละ 80 จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดทุกชั่วโมงโดยใช้การบริหารจัดการน้ำแก่งกระจานเป็นโมเดล

ข่าวน่าสนใจ

Close