ไทยเจ้าภาพประชุมAEM 3-10 ก.ย.นี้

ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีRCEP โดยเชื่อสรุปการเจรจาได้ในปีนี้

โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ (AEM) ครั้งที่ 51 การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ครั้งที่ 7 รวมถึงการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2562 ที่ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งอาเซียนและรัฐมนตรีRCEP รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี หารือสรุปความก้าวหน้าและความสำเร็จการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯและการประชุมรัฐมนตรีRCEP 16 ประเทศ เป็นการติดตามความคืบหน้า และปลดล็อคประเด็นข้อติดขัดที่ยังเหลืออยู่ เพื่อให้ผู้นำประกาศสรุปผลการเจรจาในช่วงการประชุมสุดยอดRCEP ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ จะมีลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงยอมรับร่วม ผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้  และ พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียนฉบับปรับปรุง เพื่อให้กลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รับมือการค้าโลกที่มีความผันผวน โดยไม่ต้องพึ่งการตัดสินขององค์กรนอกอาเซียน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ถือเป็นความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียน

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีการค้าระหว่างกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,557 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 31,316 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 22,240 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุลกว่า 9,076 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปัจจุบันการส่งออกของไทยไปอาเซียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.47 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close