มี”รัฐบาลใหม่”รถไฟไทย-จีนไม่สะดุด

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเส้นทาง กรุงเทพ-หนองคาย เป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของกระทรวงคมนาคม ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างไทย และจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย หรือ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สายตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ซึ่งปัจจุบันไทยและจีนได้มีการเจรจาหารือข้อตกลงร่างสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมบุคลากร ร่วมกันแล้วสำหรับโครงการดังกล่างมีความคืบหน้าตามลำดับโดยระยะที่1เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ระยะทาง 252 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 1.75 แสนล้านบาท แบ่งสัญญาก่อสร้างเป็น 14 สัญญา สัญญาแรก ระยะทาง 3.5 กม. ช่วงกลางดง-ปางอโศก คืบหน้า 48% กรมทางหลวงเป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือ 12 สัญญาได้แบ่งการประมูลเป็น 2กลุ่มโดยเริ่ม 5 สัญญา ก่อนซึ่งล่าสุดได้ตัวเอกชนแล้ว 2 สัญญา ส่วนอีก 3 สัญญาจะมีการเร่งประมูลให้ได้ตัวเอกชนภายในเดือน พฤษภาคมนี้ และส่วนของกลุ่มสุดท้ายอีก 7 สัญญา รฟท.จะเร่งประมูลในปีนี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

 

ขณะที่ ช่วงที่ 2 นครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 335 กิโลเมตร อยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบในรายละเอียด โดยใช้งบประมาณ 751 ล้านบาท แบ่งเป็น จากงบกลางปี 2562 จำนวน 112ล้านบาท และงบต่อเนื่องปี 2563 จำนาน 638 ล้านบาท จะใช้เวลาออกแบบประมาณ 6-8 เดือน จากนั้นประมาณต้นปี 2563 จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)รับทราบ และช่วงกลางปี 2563 จะเริ่มก่อสร้าง ตามแผนงานโครงการช่วงที่1และ2จะแล้วเสร็จในปี 2566

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาระบุถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนจะไม่ได้รับผลกระทบภายหลังรัฐบาลชุดใหม่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีการกำหนดแผนการไว้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับจีน หรือ ค่าก่อสร้าง ตลอดจนกำหนดการเปิดประมูล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวในภาพรวมมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close