นายกฯลงลพบุรีปัดหาเสียง-ย้ำทหารไม่ใช่ศัตรูปชช.

อารดา ชื่นรุ่ง รายงาน
นิวัฒน์ นนใส ถ่ายภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close