วิถีเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบในโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ บ้านห้วยยาง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ที่ยึดการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

นางคำออน สมปาน อายุ 62 ปี หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบในโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำ บ้านห้วยยาง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จากเดิมที่ทำเกษตรโดยการปลูกผักแบบใช้สารเคมีมาก จนทำให้ร่างกายเจ็บป่วย และผลผลิตก็ได้น้อย ทั้งนี้หลังจากที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เข้ามา ได้ให้คำแนะนำลดการใช้สารเคมี โดยการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักที่ทำเอง สารไล่แมลง ตอนนี้สุขภาพดีขึ้น และการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงช่วยจัดหาตลาดให้โดยได้เลือกที่จะปลูกมะระจีน บวบงู โดยจะส่งผลผลิตที่สำนักงานมูลนิธิปิดทองหลังพรฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากแม็คโคร เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตและร่วมคัดแยกกับเกษตรกร ก่อนจะขนส่งสินค้าไปจำหน่ายในห้างแม็คโคร สำหรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็จะนำไปจำหน่ายที่ตลาด ร้านค้าชุมชน ส่วนที่เหลือ แจกจ่ายเพื่อนบ้านและนำมาประกอบอาหารเอง โดยนางคำออน บอกว่า “ผลผลิตที่ขายและทานเองต้องมาตรฐานเดียวกัน คือปลอดสารพิษ”

ก่อนหน้านี้ที่ดินมีอยู่ 5 ไร้ จากการได้รับมรดกจากรุ่นพ่อแม่ ก่อนที่จะซื้อเพิ่ม จนปัจจุบันนี้ที่ดิน อยู่ 80 ไร่ โดยจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก ทั้ง ข้าว มะพร้าวน้ำหอม มะระ บวบงู พริกขี้หนู แตงกวา ถั่วฝักยาว ฟักทอง มะเขือเทศ ยางพารา เมื่อหลังเก็บเกี่ยวข้าวก็จะปลูกข้าวโพดหวาน ทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี ส่วนระบบกระจายน้ำในแปลงด้วยระบบน้ำหยดทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ก็ได้เข้ามาช่วยดูแลและให้คำแนะนำเช่นเดียวกัน

ข่าวน่าสนใจ

Close