8 ปี 8 มนต์เสน่ห์ แห่งถนนคนเดินขอนแก่น

8 ปี 8 มนต์เสน่ห์ ที่น่าหลงใหลของถนนคนเดินขอนแก่น ถนนแห่งมิตรไมตรี แหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์

ถนนคนเดินขอนแก่น จัดเป็นอีก 1 พื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจชั้นนำระดับประเทศ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงคนในพื้นที่ที่ต่างต้องการมาสัมผัสถึงวิถีคนเมือง และชมความคิดสร้างสรรค์ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันถนนคนเดินแห่งนี้ได้ถูกขนานนามให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ด้วยระยะทางประมาณ 500 เมตร แต่รวมไว้ซึ่งความสุข ความอบอุ่น ความเป็นมิตรไมตรี สื่อถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างเด่นชัดและเหมาะสมที่สุด โดยถนนคนเดินขอนแก่นแห่งนี้ แม้จะเปิดให้บริการในทุกวันเสาร์ แต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการที่มากถึงครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 คน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ถนนคนเดินขอนแก่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจนั้นตกต่ำมาก การค้าขาย หาบเร่ แผงลอย เกลื่อนทั้งเมือง เทศบาลฯจึงมีแนวคิดในการหาพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีพื้นที่ดีดี มีการเลือกสินค้าที่ดี มีหลักการที่ชัดเจน ถนนคนเดินจะมีเสน่ห์ และที่สำคัญหากการบริหารจัดการพื้นที่ให้ดี จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองที่มีอารยะธรรม มีความงดงาม มีวิถีชีวิตของคนเมืองนั้นๆ ทั้งที่ขอนแก่น มีพื้นที่ถนนบางสายที่เป็น Street Food อยู่แล้ว แต่ก็ยังคงไม่เข้าถึงถนนที่เป็นเสน่ห์ของเมืองโดยตรง ดังนั้นจึงกลายเป็นแนวคิดในการตั้งคณะทำงานโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มาทำงานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีการไปดูงานในพื้นที่ที่หลากหลายเมือง พอเห็นจุดแข็งในแต่ละแห่ง ก็มีการนำมารวบรวมจุดแข็งและมาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลฯ ทำให้วันนี้ถนนคนเดินขอนแก่นประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ถนนคนเดินขอนแก่น นั้นเป็นถนนแห่งมิตรไมตรี เป็นแหล่งศูนย์รวมความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นถนนแห่งความงามและความสุขของคนขอนแก่น ด้วยการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะ คือถนนด้านหน้าศากลากลาง จ.ขอนแก่น ทั้ง 3 ล็อค รวมระยะทางกว่า 500 เมตร ให้เป็นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง เป็นถนนที่กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

“ วันนี้ถนนคนเดินแห่งนี้ครบ 8 ปี เราต้องการนำเสนอจุดแข็ง ของถนนคนเดิน 8 ปีที่ทำมา อะไรคือจุดแข็งและเสน่ห์ที่แท้จริง ที่ผ่านมาเราทำงานไป คนซื้อก็ซื้อไป คนขายก็ขายไป มันจะเป็นตลาดทั่วไป ถ้าเราไม่หาจุดแข็งได้ การจะรักษาจุดแข็ง หรือเสน่ห์ของถนนคนเดินขอนแก่นก็ไม่สามารถทำได้ ถ้าเราหาเจอและรักษาได้ เสน่ห์ของถนนคนเดินขอนแก่น ก็จะมีต่อไป ดังนั้น 8 มนต์เสน่ห์ของ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแกน ที่ชัดเจนที่สุดคือผู้ประกอบการ ที่ขณะนี้มีมากกว่า 995 ราย และยังคงมีผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าอีกกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนผู้จำหน่ายสินค้าที่มากที่สุดในตลาดถนนคนเดิน โดยทั่วไป จุดแข็งต่อมาคือทำอย่างไรคือเสน่ห์ของถนนคนเดินแห่งนี้จะอยู่คู่กับเมืองขอนแก่น ต่อไป เพราะหากเราไม่ดูแลให้ดีก็จะกลายเป็นตลาดเปิดท้าย ที่ใครอยากจะขายอะไรก็ขาย ถ้าขายไปนานๆเข้าไม่มีระบบการจัดการที่ดีสุดท้ายก็จะเซ้งต่อ จนกลายเป็นที่ทองคำที่ใครต่อใครหลายคนอยากที่จะเซ้งต่อ จนกลายเป็นตลาดที่ไม่มีคุณภาพเหมือนหลายตลาดที่เทศบาลฯ นั้นดูแลมา ดังนั้นจุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดคือ 1 สินค้าหลักที่ต้องอยู่บนถนนคนเดินแห่งนี้คือสินค้าทำมือ หรือสินค้าแฮนด์เมค ที่หาดูได้ยาก สิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่ จากนั้นคือในเรื่องของระบบการจัดการ คือถ้าไม่ขายในสิ่งที่ทำได้ เราจะหาคนอื่นมาแทน ดังนั้นทุกเย็นของวันศุกร์ จะมีการประชุมเพื่อเชิญผู้ที่สนใจจะเข้ามาขายเป็นตัวสำรอง และเมื่อถึงวันเสาร์แล้วพ่อค้า-แม่ค้า ตัวจริงไม่มา ตัวสำรองจะได้สิทธิ์ไป เราจะไม่ให้สิทธิ์ใครคนใดคนหนึ่งถาวร เพราะหากปล่อยไปจะเป็นปัญหาเรื่องธุรกิจและการเซ้งต่อ เรื่องแบบนี้ต้องไม่มีเกิดขึ้นบนถนนคนเดิน”

ก้าวสู่ปีที่ 9 ของถนนคนเดินนั้น ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความเป็นถนนคนเดินแบบนี้ไว้ต่อไป วันนี้ถนนคนเดินขายสินค้าสัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น ดังนั้นปีที่ 9 จากนี้ไปคือการรักษาจุดแข็งแบบนี้เอาไว้ เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมอาชีพอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือตลาดแห่งนี้ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 อย่างชัดเจน คือการเป็นตลาดไร้เงินสด ที่พ่อค้า-แม่ค้า มีการประสานการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีการติดตั้งคิวอาร์โค้ดของแต่ละร้าน ซึ่งนับเป็นพัฒนาการของถนนคนเดินแห่งนี้ที่ทันต่อยุคสมัยได้อย่างดีอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close