มงคลของชีวิต พีช-สุพิชญา ร่วมเป็นประธานฯ ในกิจกรรมสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มงคลของชีวิต พีช-สุพิชญา ร่วมเป็นประธานฯ ในกิจกรรมสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถือได้ว่าเป็นบุญและมงคลที่สุดในชีวิต เมื่อสาวคนเก่ง คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม มจร. ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ และพิธี สมโภชผ้าไตร-เครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมภายในงาน เริ่มจาก นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม มจร. และคุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ เข้าถวายสักการะ พระยูไลไภษัชยคุรุ พุทธเจ้า พระประธานประจำวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รวมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข โดยคุณพีชรับหน้าที่ เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นเป็นพิธีสมาทานศีลห้า นางศรีนวล ลัภกิตโร, ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ และคุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน แด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล ประธานสงฆ์ นำเจริญจิตภาวนา ๕ นาที ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพระสงฆ์สวดอุทิศกุศล (กรวดน้ำ) เป็นอันเสร็จพิธี

งานนี้ คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ปลาบปลื้ม และเป็นมงคลกับชีวิต และครอบครัวอย่างที่สุด!!!

ข่าวน่าสนใจ

Close