‘ศรีอโยธยา ภาค ๒’ ถ่ายทำฉากใหญ่ ‘สมโภชพระพุทธบาท’ 

‘ศรีอโยธยา ภาค ๒’ ถ่ายทำฉากใหญ่ ‘สมโภชพระพุทธบาท’ ‘นุ่น’ , ‘โดม’ ถ่ายทอดโศกนาฏกรรมรัก

           
       ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยา ภาค ๒ ถ่ายทำฉากใหญ่อลังการ ณ พระพุทธบาท สระบุรี จำลองใน เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยที่เนรมิตให้เป็นพระราชพิธีสมโภชพระพุทธบาท ในรัชสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ อันเป็นฉากที่รวมดารานักแสดงชั้นนำเข้าฉากกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น ปกรณ์ ลัม วรนุช ภิรมย์ภักดี ม.ล.สราลี กิติยากร ,สินจัย เปล่งพานิช ศรัณยู วงษ์กระจ่าง นพชัย ชัยนาม รฐา โพธิ์งาม เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล ตี๋ วิวิศน์ AFแม็กซ์ อภิสรAF12 และ เหินฟ้า สรวิศ AF10 เป็นต้น นับเป็น ฉากสำคัญ อีกฉากหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์ ศรีอโยธยา ภาค ๒
            หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า “ พระราชพิธีสมโภชพระพุทธบาท ที่เมืองสระบุรี ถือเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง ที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทรงต้องเสด็จจากกรุงศรีอโยธยาสู่เมืองสระบุรี เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมฉลององค์ พระพุทธบาท เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้นั้นองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) ได้ทรงมีโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นพระสิริโฉมใน เจ้าฟ้าสังวาล (นุ่น วรนุช) พระบรมวงศานุวงศ์ ฝ่ายใน เพียงพระองค์เดียวที่ทรงสืบเชื้อสายพระโลหิตแห่งราชวงศ์ บ้านพลูหลวง จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแต่งตั้ง เจ้าฟ้าสังวาล ให้ทรงดำรงพระยศเป็นองค์ พระมเหสี ฝ่ายซ้าย โดยที่มิได้ทรงทราบมาก่อนเลยว่า องค์ เจ้าฟ้าสังวาล ทรงมี ความรัก อันลึกซึ้งกับ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ฯ (โดม ปกรณ์ ลัม) พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ฉากนี้จึงเป็น ต้นเหตุ ในโศกนาฏกรรมอันสะเทือนขวัญคนทั้งแผ่นดิน 

ข่าวน่าสนใจ

Close