“วีรศักดิ์”ชี้คนละครึ่งดันยอดขายโชห่วย

รัฐมนตรีช่วยฯพาณิชย์ "วีรศักดิ์" เร่ง โชห่วยควรเร่งปรับตัว รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน คนละครึ่งเพิ่มยอดขาย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวังมากขึ้น และมีการปรับการดำเนินชีวิตใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เพื่อให้อยู่รอดร้านค้าโชห่วยต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้าน ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ ผู้ค้าต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดให้กับผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้า เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ และเพิ่มยอดให้กับผู้ขาย

โดยผู้ประกอบการโชห่วยส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ของรัฐบาล ทำให้มียอดขายและสภาพคล่องดีขึ้น รวมทั้งส่งผลดีต่อผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนได้อย่างตรงจุด ปัจจุบัน ประเทศไทย มีผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโชห่วยขนาดกลาง จำนวน 6,217 ร้านค้า และโชวห่วยขนาดเล็กประมาณ 400,000 ร้านค้า

ข่าวน่าสนใจ

Close