จับของหนีภาษีงบปี64แล้ว138ล.

กรมสรรพสามิต เผย 1 ตุลาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 พบการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 7,549 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 138.42 ล้านบาท

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 351 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.61 ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 7 มกราคม 2564 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 7,549 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 138.42 ล้านบาท

โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,302 คดี ค่าปรับ 40.40 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 2,289 คดี ค่าปรับ 53.33 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 1.90 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 268 คดี ค่าปรับ 16.23 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 1.53 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 330 คดี ค่าปรับ จำนวน 8.44 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 16.59 ล้านบาท

ข่าวน่าสนใจ

Close